Pressmeddelanden

Följ Jürss Mejeri

Bilder

Här finns högupplösta bilder att ladda ned för publicering. Om du vill ha frilagda bilder på ostarna kontakta Helena Berggren.

Foto © Johan Carlson. Vänligen ange fotografens namn vid publiceringen.

Sörmlands Ädel, blåmögelost
jurss_mejeri_sormlands_adel.jpg
Camembert, vitmögelost
jurss_mejeri_camembert.jpg
Tomme, vitmögelost
jurss_mejeri_tomme.jpg
Linnéa, vitmögelost
jurss_mejeri_linnea.jpg
Astri, vitmögelost
jurss_mejeri_astri.jpg
Blanka, vitmögelost
jurss_mejeri_blanka.jpg
Änglunda, kittost
jurss_mejeri_anglunda.jpg
Villåttinge, kittost
jurss_mejeri_villattringe.jpg
Oppunda, kittost
jurss_mejeri_oppunda.jpg
Mütschli, kittost
jurss_mejeri_mutschli.jpg
Malma, hårdost
jurss_mejeri_malma.jpg
Floda, hårdost
jurss_mejeri_floda.jpg
Kummin Special, hårdost
jurss_mejeri_kummin_special.jpg
Eneby, hårdost
jurss_mejeri_eneby.jpg
Jubileumsost, hårdost
jurss_mejeri_jubileumsost.jpg
Björnost, hårdost
jurss_mejeri_bjornost.jpg
Kerstin och Claes Jürss
jurss_mejeri_kerstin_claes_jurss.jpg