Vi har investerat i en Mozzarellamaskin

Tack vare bidrag från den Europeiska Jordbruksfonden har vi kunnat investera i en ny Mozzarellamaskin till mejeriet. Med hjälp av maskinen kan vi öka produktionen och vi hoppas att fler får njuta av vår ost.

Vi har investerat i en Mozzarellamaskin

Tack vare bidrag från den Europeiska jordbruksfonden har vi kunnat investera i en ny Mozzarellamaskin till mejeriet. Med hjälp av maskinen kan vi öka produktionen och vi hoppas att fler får njuta av vår ost.