Jürss Mejeri, ekologiskt certifierade sedan 2009

Från och med 2009 är Jürss Mejeri ekologiskt certifierat enligt EU:s förordning om ekologisk produktion nr 834/2007. Vi har valt HS certifiering AB som kontroll och certifieringsorgan (SE-EKO-04) vilket innebär att vi fysiskt kontrolleras av miljörevisorer från HS certifiering AB minst en gång per år. Vi måste då kunna visa att vi följer reglerna i EU:s förordning om ekologisk produktion som tar hänsyn till miljön och djuromsorgen.

För att visa att vi är ekologiskt certifierade har vi rätt att använda EU:s märke för ekologisk produktion på våra produkter samt i marknadsföring. Det innebär också att alla kunder lätt kan se att det är frågan om ekologiska produkter certifierade enligt EU:s regelverk.

jurss_mejeri_eu_eko_certifiering_b600
jurss_mejeri_eu_eko_certifiering_b600

Jürss Mejeri, ekologiskt certifierade sedan 2009

Från och med 2009 är Jürss Mejeri ekologiskt certifierat enligt EU:s förordning om ekologisk produktion nr 834/2007.Vi har valt HS certifiering AB som kontroll och certifieringsorgan (SE-EKO-04) vilket innebär att vi fysiskt kontrolleras av miljörevisorer från HS certifiering AB minst en gång per år. Vi måste då kunna visa att vi följer reglerna i EU:s förordning om ekologisk produktion som tar hänsyn till miljön och djuromsorgen.

För att visa att vi är ekologiskt certifierade har vi rätt att använda EU:s märke för ekologisk produktion på våra produkter samt i marknadsföring. Det innebär också att alla kunder lätt kan se att det är frågan om ekologiska produkter certifierade enligt EU:s regelverk.